Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-09-2021, 10:15 door [Account Verwijderd]

Door Briolet: Door Anoniem: Hoe weten ze dat het een smartphone is? Het kan ook een dummy zijn, enkel een omhulsel. … Als bestuurder moet je met het besturen van een auto bezig zijn. Als je met andere dingen bezig bent is het ook niet goed. Ik heb dat hele verbod op telefoons nooit begrepen, want het was al lang verboden om dingen te doen die de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. Dus het was voor het expliciete verbod, ook al verboden. Dat klopt in zoverre dat onder de algemene omschrijving, Hoofdstuk II artikel 5 WVW: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd... bij de opmerkingen opgesomd onder artikel 5 sub a, bij K is toegevoegd: tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2021-08-01#HoofdstukII_Paragraaf1 Wat je aangeeft geldt ook voor het onzinnige extra benoemen van fietsers die een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha