Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-10-2021, 12:16 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Ik heb zelf bij de overheid gewerkt en daar wel eens op bepaalde privacy-risico's gewezen, waarbij het ging om uitermate gevoelige gegevens (dossiers over jeugdzorg/uithuisplaatsingen waar dingen mis waren gegaan, incl. namen, adressen...). Dat werd gewoon weggewuifd, ik moest niet moeilijk doen over kleine risico'tjes. Omdat er altijd medewerkers zullen zijn (mensen!) die hun eigen korte-termijn-gemak belangrijker vinden dan zelfs maar nadenken over risico's voor anderen, zijn er maar twee oplossingen: 1. zero-knowledge en gegevensminimalisatie serieus gaan nemen, en dus het begrip welke gegevensverwerking "nodig" is totaal anders in gaan vullen dan nu door ambtenaren/ overheden/ toezichthouder AP/ rechters gebeurt. 2. strikte privacy-by-design voor systemen waarin gegevens worden verwerkt, en dus het begrip wat "privacy-by-design" inhoudt, totaal anders in gaan vullen dan nu wordt gedaan. Tegenwoordig wordt het al "privacy-by-design" en "voldoende waarborgen" genoemd als bij een systeem de helft van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha