Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-10-2021, 11:44 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Door Anoniem: Zo staat het op de webpagina van Autoriteit Consument & Markt. Document: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/beleidsregel-handhaving-besluit-eindapparaten.pdf "Artikel 2. Vaste netwerkaansluitpunt 1. Het netwerkaansluitpunt is het fysieke punt aan het einde van de kabel dat de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk op locatie van de eindgebruiker binnen heeft gebracht. Het netwerkaansluitpunt is daarmee de grens van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en het punt in dit netwerk waarop, op de locatie van de eindgebruiker, een (radio)apparaat moet worden aangesloten om elektronische communicatiediensten te kunnen gebruiken. 2. Het netwerkaansluitpunt is passief. 3. Alle (radio)apparaten die zich op de locatie van de eindgebruiker bevinden en die aangesloten zijn op het netwerkaansluitpunt zijn eindapparaten in de zin van artikel 1, onder a, onderdeel i, van het Besluit ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha