Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-10-2021, 20:28 door karma4

Als de sleutel niet bij de gebruiker is, dan is er geen sprake van end to end encryptie. Daarmme is er geen aanval op encryptie

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha