Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-11-2021, 16:08 door Anoniem

Door Goeroeboeroe: Als dat stand houdt, is het een doodenge ontwikkeling. En dat is niet omdat ik ook maar enige sympathie heb voor idioten die oproepen tot geweld e.d. Wat Dijksma doet is gebruik maken van een of andere wet en op grond van die wet een sanctie opleggen. Daarbij zijn er nauwelijks waarborgen tegen misbruik van die bevoegdheid. (Denk even aan iets als het tijdelijk sluiten van een woning op grond van de Opiumwet, waarbij het ook regelmatig misgaat.) Als deze jongen echt heeft opgeroepen tot geweld of zoiets, kan gewoon gebruik worden gemaakt van het strafrecht. En dan kan de rechter eventueel zo'n verbod opleggen. Maar anders dan wanneer Dijksma gewoon iets besluit, kent het strafrecht tal van waarborgen tegen misbruik. Zoals openbaarheid van de overwegingen, bijstand door een advocaat, e.d. Als een rechter een oordeel velt, zit daar een heel circus aan personen en waarborgen omheen. Dat is fundamenteel anders dan een burgemeester die 'zomaar' wat kan besluiten. Het gaat er niet om, of die ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha