Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-12-2021, 18:23 door Anoniem

Door Anoniem: De minister stelt dat het gebruik van gezichtsherkenning tussen burgers onderling alleen is toegestaan na uitdrukkelijke, vrijelijk gegeven toestemming door de burger die wordt herkend of wanneer dat noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, zoals het beveiligen van een energiecentrale. Het valt mij op dat de burger aan veel zwaardere voorwaarden moet voldoen dan de overheid. Kennelijk zijn sommigen meer gelijk dan anderen (Animal Farm). Kunt U uw stellingname toelichten? Waar leest U dat de overheid aan minder strenge eisen hoeft te voldoen? Volgens mij wordt er met name iets gezegd over de eisen waar burgers aan moeten voldoen, maar niet dat de overheid daar niet aan hoeft te voldoen

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha