Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-12-2021, 12:15 door Anoniem

En zelfs in het geval van vrije toestemming betekent dit nog niet dat gezichtsherkenning zomaar kan worden toegepast. Dat geldt in vrijwel alle situaties waar er een afhankelijkheid of verschil in macht bestaat. Zo kan iemand die een uitkering aanvraagt overal toestemming voor geven maar dat geeft de gemeente nog geen rechten om dan alle gegevens te mogen raadplegen, dat kan alleen op basis van de uit te voeren wettelijke taken (P-Wet in dit geval). Datzelfde geldt voor gezichtsherkenning, als het niet meewerken aan gezichtsherkenning betekent dat je dan ergens geen toegang toe kan krijgen is er sprake van een bepaalde machtsverhouding vooral als er geen alternatief wordt geboden. Voor toegang tot een feestje lijkt het me dat dit goed mogelijk is door het toegangskaartje te scannen. Dat dit waarschijnlijk meer werkt oplevert is geen reden om de privacy van bezoekers te schenden, ook al geven ze daar toestemming voor. Voor het bestrijden van zaken die beschreven staan in het Strafrecht is het natuurlijk ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha