Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-01-2022, 01:31 door Erik van Straten

Door Anoniem: [...] het punt dat ze maken is dat tegenstanders verfijnde visualisaties gebruiken om met dezelfde officiële cijfers als voorstanders een heel ander beeld te schetsen. Visualisaties kunnen gebruikt worden om tegengestelde boodschappen te brengen, en dat gebeurt ook volop. Ook sommige voorstanders doen dat. Eerder wees ik al op ongeloofwaardige grafieken van Jaap van Dissel in https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20211221_commissie_vws_briefing_presentatie_jaap_van_dissel.pdf. In het TV-programma Atlas van 24-3-2021 vertelde Andreas Voss (vanaf ca.10:35 in het filmpje [1]) na onderzoek met Fieldlabs en o.a. QR-codes, aan de hand van een vaag balkendiagram, dat het risico op ziekenhuisopname na een besmetting op allerlei events net zo groot is als thuis (misleidend: ongeloofwaardig als veel meer mensen bij elkaar komen dan in een thuissituatie, sowieso larie als niet-huisgenoten samen reizen, en bovendien komen de risico's van events natuurlijk bovenop die van de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha