Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-01-2022, 15:12 door Anoniem

Volgens NEN (https://www.nen.nl/media/PDF/NEN_7510_voor_wie_doelgroepen_VvT_juni_def_.pdf) is de kinderopvang een van de doelgroepen van de NEN7510 norm. Dit roept de vraag op of dan nu tweefactor authenticatie (2FA) een wettelijke verplichting is. De gehanteerde norm, NEN7510, zegt daarover: ‘Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, behoren de identiteit van gebruikers vast te stellen en dit behoort te worden gedaan door middel van authenticatie waarbij ten minste twee factoren betrokken worden’. NEN7510 maakt onderscheid tussen zaken die ‘moeten’ en zaken die ‘behoren’. Zoals je hierboven leest is 2FA één van de maatregelen die een zorginstelling (kinderopvang) dan ook niet ‘moet’ maar ‘behoort’ toe te passen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha