Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-01-2022, 12:24 door Arnoud Engelfriet

Volgens NEN (https://www.nen.nl/media/PDF/NEN_7510_voor_wie_doelgroepen_VvT_juni_def_.pdf) is de kinderopvang een van de doelgroepen van de NEN7510 norm. Dat klopt, maar nergens blijkt dat men verplicht is deze norm toe te passen. "Doelgroep" betekent "hier zou je wat mee kunnen, dit is relevant" maar niet dat het verplicht is. Je kunt als belanghebbende, in dit geval betalende klant en persoonlijke dataeigenaar, opvragen op welke gronden deze leverancier is verkozen. Dit moet volgens heersende normen (state-of-the-art) zijn. Je kunt dan de eisenlijst naast de antwoorden van deze leverancier leggen. Volgens mij is er geen wetteiljke grond waarop je kunt afdwingen een antwoord op die vraag te krijgen, laat staan dat men de eisenlijst moet laten zien of de antwoorden van de leverancier. Zou je als bezorgde ouders via de kinderopvang/oudercommissie niet kunnen aandringen om gebruik te maken van 'Right to Audit' om zo onafhankelijk een controle te kunnen doen? Er is geen recht van audit voor betrokkenen. Op ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha