Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-01-2022, 15:09 door Anoniem

Ik heb zelf gewerkt voor een ICT-dienstverlener die deze verschillende kinderopvang softwarepakketten aanbiedt aan kinderopvang organisaties. Een aantal zaken die ik in de praktijk ben tegengekomen: - Verouderde versleuteling van inloggegevens. - Ontbreken van 2FA voor zowel gebruiker als beheerder. - IP-whitelisting voor beheerders wel aanwezig, zelden toegepast. - Beperkte mogelijkheden m.b.t. functionele scheiding (least privilege/need-to-know) Adviezen die ik zou willen geven: - Vraag of de aanbieder van de software ISO 27001 is gecertificeerd. - Vraag wie verantwoordelijk is voor ICT dienstverlening (Kinderopvang heeft eigen ICT-afdeling of neemt diensten elders af) - Vraag of verantwoordelijke voor ICT dienstverlening kinderopvang ISO 27001 is gecertificeerd - Indien partijen ISO 27001 zijn gecertificeerd, vraag of je een toepasselijkheidsverklaring (statement of applicability) mag inzien. Dit geeft je een idee van de risico's die men onderkent en accepteert. - Vraag of 2FA tot de mogelijkheden ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha