Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-01-2022, 12:01 door Anoniem

Lekker dan. En allemaal op vrijwillige basis van de gebruikers die aan dit onderzoek meedoen. Het is alleen de vraag of die gebruikers de consequenties wel voldoende doorzien. Deze gegevens worden met allerlei partijen gedeeld, zoals adviesbureaus, adverteerders en media-exploitanten. Misschien moet er maar wetgeving komen, dat verzamelde gegevens niet meer met derde (commerciele) partijen gedeeld mogen worden. Dus de partij die ze verzamelt, mag ze ook alleen zelf gebruiken. (Maar hoe controleer je dat dan?) Of wetgeving die commercieel verzamelen van gebruiks-gegevens van Nederlanders totaal verbied. Om aan het onderzoek deel te nemen moeten deelnemers de MediaCell-app en een vpn installeren, alsmede tracking door de app toestaan. Tevens moeten deelnemers de app toegang tot hun microfoon geven.[en altijd bij zich hebben] Dit komt op mij over als spionage. En als je die telefoon meeneemt voor een vertrouwelijk of gevoelig overleg op kantoor of met een klant, voert Ipsos dan geen bedrijfspionage ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha