Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-01-2022, 14:17 door Anoniem

Smartphones zijn veruit de belangrijkste bron van informatie voor internationale inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een recent voorbeeld is te vinden op: https://www.security.nl/posting/738082/IPhones+tientallen+journalisten+El+Salvador+besmet+met+Pegasus-spyware Op https://www.math4sci.com/ndax-quantum-system-secure-client/ zijn in de paragraaf "Background info why systems like the Ndax Quantum System are necessary" voorbeelden te vinden van verschillende manieren welke internationale inlichtingen en veiligheidsdiensten gebruiken. Mede daarom hebben Universiteiten en onderzoeksinstellingen een standaard voor het delen van vertrouwlijke data. Op https://www.cyberhelden.nl/episodes/episode-34-35/ kun je links naar deze universiteits standaard vinden. Wanneer je (quantum) random wachtwoorden met een entropie>256 bits gebruikt in de sterke encryptie volgens deze standaard dan kan deze encryptie niet gekraakt worden, ook niet met een (toekomstige) quantum computer. Op ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha