Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-01-2022, 01:18 door Erik van Straten

Bijlage 2 - veel te rooskleurige parameters gebruikt door het RIVM voor een 2G-CTB Uit [b2.1], "Bijlage 1 bij advies 130e OMT - Effectiviteit CTB - 22 november 2021": Door het RIVM m.b.t. 2G-CTB: Om het effect van de verschillende systemen te berekenen, hebben we voor elk systeem een infectiviteit en vatbaarheid (voor infectie en ziekenhuisopname) berekend van een gemiddeld persoon van 12 jaar of ouder, ten opzichte van een populatie zonder testen, vaccinatie of recente infecties. Vermenigvuldiging van infectiviteit en vatbaarheid geeft een totaal effect op infecties en ziekenhuisopnames. Deze zijn afgezet tegen het effect van 3G om te zien wat het effect is van het veranderen van de huidige (3G-)situatie. De infectiviteit van een gemiddeld persoon van 12 jaar of ouder hangt af van: 1. het aandeel gevaccineerden en recent geïnfecteerden onder nieuwe infecties: 54,2% (OSIRIS); 2. de vaccineffectiviteit tegen transmissie: 50% (meest recente schatting o.b.v. BCO-gegevens [b2.3]); 3. de testsensitiviteit van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha