Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-01-2022, 11:21 door Erik van Straten

Door Anoniem: Als de spelregels in het coronaspeelveld voortdurend veranderen en veel zaken in meer of mindere mate onzeker zijn zodat de situatie vaak moeilijk is te voorspellen, moet je niet teveel kritiek hebben op beslissingen die achteraf overbodig bleken of juist niet ver genoeg gingen. Het heeft geen zin om daar allerlei vermeende kwade bedoelingen aan te verbinden, of de beleidsmakers te verwijten dat voorspellingen niet uitkomen als er nu eenmaal onvoldoende informatie voor handen was om een juiste voorspelling te kúnnen doen. Ik heb volledig begrip voor achteraf onjuiste beslissingen als de noodzakelijke informatie ontbrak. Ik laat echter, aan de hand van zeer veel verwijzingen, zien dat die noodzakelijke informatie er wel degelijk was op het moment dat de onderhavige onjuiste beslissingen werden genomen. Waarbij gezaghebbende Nederlandse deskundigen, die als eerste over die informatie zouden moeten beschikken, daar ofwel oogkleppen voor hebben, ofwel een te grote ego hebben (not invented here) ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha