Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-01-2022, 20:59 door Anoniem

Door Anoniem: Dit doet Stichting Postfilter toch al sinds 2009? InMijnBus is een initiatief van MailDB en is de branchevereniging van verspreidbedrijven van reclamefolders en huis-aan-huiskranten. Willen ze nu buiten de stichting om? Elke organisatie zijn eigen lijst met opt-outs. En de burger zoekt het maar uit. Die is namelijk hun klant niet. De reklame-sector wel. Het wordt echt tijd dat de politiek nu eens met beschermende maatregelen komt voor de burger ipv de reklame-sector. - wetgeving die opt-in verplicht stelt op straffe van maximaal 10% van de bruto-omzet. (en out-out dood verklaart). Boete gaat naar de financiering van de centrale database (zie volgende punt) - opt-in wordt centraal geregeld via de overheid. Niet allerhande losse "commerciele" databases die weer doorverkocht kunnen gaan worden. - de sticker op de brievenbus is en blijft altijd leidend. - de distributeur van de reclame folders moet bewijzen dat hij vooraf toestemming had. Niet andersom. Welke partijen zijn er nog voor de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha