Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2022, 09:51 door Anoniem

Als er ambiguïteit is, zullen sommige overheden daar misbruik van makenHij doelt daarbij vast niet op de Nederlandse overheid. Want die zou zoiets noooit doen. Echt niet.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha