Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2022, 10:11 door Anoniem

Door Anoniem: De AVG als zodanig is niet van toepassing in Portugal. Dus er kunnen vanuit de Nederlandse AVG ook aan Portugal geen boetes opgelegd worden. Al zeker niet als het een interne Portugese kwestie betreft. Ik leg het even uit. Voor heel de Europese Unie geldt de GDPR. Dat is een basis wet die de 27 lidstaten overeenkomen. Daarna moet die wet door al die staten zelf aangenomen worden, en kunnen ze er ook nog van alles aan toevoegen. Wat dan enkel geldt in die ene lidstaat. Zo is in Nederland de AVG van kracht geworden. Die dan ook enkel voor Nederland geldt. In Portugal heet de Europese wet dan ook niet GDPR maar RGPD (Want het is in Portugal gangbaar dat men daar Portugees gebruikt, niet alleen op straat maar ook in de wetten.) Het is allemaal dezelfde EU-wet. Die geldt in alle EU-landen. Wat eraan voorafging was een EU-richtlijn die alle lidstaten zelf in wetgeving moesten omzetten. Dat leverde per land een eigen wet op, in Nederland was dat de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Juist omdat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha