Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2022, 10:19 door Anoniem

Door karma4: Het lig er dichtbij dat massamoordenaars zich ook beroepen op de AVG en daar gelijk krijgen dat het privacyschendend is dat ze vervolgd worden. Nome zo iemand een demonstrant en de foute daden worden goedgepraat. Handboek uit 1984 AVG, artikel 2, punt 2d: [Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens] door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid. Wat je beweert is onzin, strafrechtelijke vervolging wordt uitdrukkelijk niet door de AVG beschermd. De AVG verklaart zichzelf niet van toepassing! Een massamoordenaar kan proberen zich op de AVG te beroepen, maar een rechter veegt dat van tafel op basis van wat ik zojuist citeerde.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha