Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2022, 15:35 door Anoniem

Door Toje Fos: @Erik van Straten Het probleem is dat voor- en tegenstanders verschillende uitgangspunten hanteren Het échte probleem is dat leken menen zich inhoudelijk in allerlei discussies en besluitvorming te moeten mengen. De enige problemen die men binnen de perken moet zien te houden, zijn de werkelijke problemen. Dan gaat het bijv. in de eerste plaats over de kans dat mensen in het ziekenhuis belanden of er langdurig gezondheidsklachten aan over houden, of zelfs komen te overlijden. Dit aantal is door basisvaccinatie al behoorlijk beperkt. Omikron: 2x Pfizer biedt 70% bescherming tegen ziekenhuisopname. https://www.iex.nl/Artikel/735717/Omikron-2x-Pfizer-biedt-70-bescherming-tegen-ziekenhuisopname.aspx De boosterprik vermindert het risico op ziekenhuisopname nog eens met 88%. https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/boosterprik-coronavaccinatie-ook-effectief-tegen-omikron Dus de kans op ziekenhuisopname bij omikron wordt dan (100%-88%) x (100%-70%) = 12% x 30% = 0,12 x 30%= ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha