Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-01-2022, 22:32 door [Account Verwijderd]

Door Anoniem: Door Toje Fos: Door Erik van Straten: Door Anoniem: In 2020, there were 9,400 deaths solely from Covid19 in England and Wales ...Covid is a joke Zonder verwijzing(en) naar betrouwbare bronnen zijn jouw posts net zo zinvol als de nieuwsloze repeat-knop drab van de ongeneeslijke provaxxers op dit forum. ... Lekenanalyses van al dan niet betrouwbare bronnen (de betrouwbaarheid v.e. bron inschatten door een leek is ook een lekenanalyse) is minstens zo zinloos. De leek geeft af op lekenanalyses terwijl hij zelf nog niet één zinvolle bijdrage heeft geleverd. Jawel want mijn bijdrage is dat ik erop wijs dat: lekenanalyses van al dan niet betrouwbare bronnen (de betrouwbaarheid v.e. bron inschatten door een leek is ook een lekenanalyse) is minstens zo zinloos. Daarmee weet je dat je niet achter toverdokters en andere leken moet aanlopen maar in plaats daarvan moet vertrouwen op deskundigen, RIVM en OMT en MSM (a.k.a. professionele journalistiek). Geen dank.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha