Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-01-2022, 00:38 door Erik van Straten

Door Anoniem: Die 56,6% die momenteel op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties staat, betreft een percentage genomen over de (hele) bevolking van Nederland. Dat vertekent het beeld. Immers niet de hele bevolking komt in aanmerking voor een booster. Alleen wie 18 jaar of ouder is komt ervoor in aanmerking. Nee, dat percentage is voor 18 jaar en ouder. Klik daarboven maar op "12 jaar en ouder", dan verschijnt onder "Opkomst boosterprik": Niet van toepassing. Lees de uitleg in de cijferverantwoording. Door Anoniem: De schatting van het percentage dat het RIVM aangeeft (73%) heeft betrekking op degenen die in aanmerking komen voor een booster. (mensen van 18 jaar en ouder dus). Dit is uiteraard een kleinere groep dan de hele bevolking van Nederland, Daarom is dit percentage navenant hoger. (en eigenlijk ook toepasselijker) Zucht. Waarom lees je niet mijn eerdere bijdrage waar ik naar verwees?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha