Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-01-2022, 16:25 door Anoniem

Door Anoniem: Er blijkt in ieder geval uit dat de meetmethodiek van het RIVM m.b.t. ziekenhuisopnames VANAF HET BEGIN ondeugdelijk was, doordat er geen onderscheid werd gemaakt tussen "door corona" en "met corona" in het ziekenhuis terecht komen. Kennelijk heb je het artikel nog steeds niet gelezen, of misschien laat je alleen de dingen die je wilt lezen tot je doordringen en negeer je wat je niet wilt horen. Er staat expliciet in dat artikel dat mensen die om een andere reden dan corona werden opgenomen in haast geen ziekenhuis op corona werden getest. Dat betekent dat die mensen dus niet ten onrechte als coronapatiënt werden geteld. En in de paar ziekenhuizen die wel alle inkomende patiënten op corona testten was het vindpercentage heel klein. Daar is ook al geruime tijd voor gewaarschuwd, maar het RIVM, het OMT en de regering negeerden dat, omdat het ze niet handig uitkwam. Of misschien omdat ze meer kennis van zaken en meer zicht op de situatie hadden dan Wybren van Haga? Want ze willden CTB's en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha