Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-01-2022, 14:38 door Anoniem

Aanbevolen lectuur over het "managen" van de pandemie: "Maatschappelijk Beeld en Uitvoeringstoets". Aanbevelingen van relevante actoren/ sectoren aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (deze publicatie is een bijlage bij advies 139 van het OMT d.d. 21/01/22). Versoepeling van maatregelen: "Versoepeling houdt het risico in dat – als om welke reden dan ook – er weer strengere maatregelen komen, dat problemen gaat opleveren bij naleving en handhaving wegens een te groot gebrek aan draagvlak". (pag. 7) Onderzoek TU Delft: Het aandachtspunt is de ondermijning van het draagvlak van het CTB door betreffend onderzoek: "In de afgelopen week is er naar aanleiding van het onderzoek van de TU Delft en anderen veel nieuws geweest over de afgenomen effectiviteit van het CTB. Dit kan gevolgen hebben voor het draagvlak en de naleving van het CTB. Mogelijk zal het aantal bedrijven die niet meer vraagt naar het CTB verder toenemen." (pag. 13) Langetermijn: "Benoem het proces waarmee het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha