Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-02-2022, 07:14 door Anoniem

Door Anoniem: Jouw links laten geen opleidingen tot viroloog of immunoloog zien. Het zijn ook geen formele titels. Twee citaten uit de eerste link, nadruk door mij toegevoegd: Na afronding van de opleiding kunt u als medisch immunoloog in een perifeer- of academisch ziekenhuis werken. De opleiding tot medische immunoloog duurt in totaal drie jaar. Me dunkt dat een medische immunoloog een immunoloog is, en kennelijk kan je daar wel degelijk tot worden opgeleid. Iedereen kan zich zo'n tital aanmeten en dat gebeurt ook. Ziekenhuizen en universiteiten kijken, ook al is het geen beschermde titel, bij het beoordelen van sollicitanten wel degelijk naar de opleidingen en het wetenschappelijke werk dat een kandidaat heeft gedaan. Dat iets geen beschermde titel is wil niet zeggen dat er geen mensen rondlopen die zeer deskundig zijn en werkelijk wat toe te voegen hebben. Veruit de meeste beroepen zijn niet beschermd. Dat wil niet zeggen dat er in al die beroepen alleen maar beunhazen rondlopen. Dat geldt voor ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha