Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-02-2022, 13:09 door Anoniem

Erik, ik worstel nog met hoe representatief de percentages zouden moeten zijn en hoeveel de kans-percentages zouden zeggen dat een vaccinatie beschermt. Zijn die percentages selecte kansen of a-selecte kansen? Waarom vraag ik dat? Bij een a-selecte kans percentage maakt het eventueel minder uit welke keus / ontwikkeling er ontstaat, gevaccineerd en welk type. Bij een selecte kans ligt al besloten in hoe de selectie en ordening van de populatie is gemaakt. Tegelijk is in geval van een selecte kans een kentering of ontkoppeling van verbanden meer van invloed en dwingt het eerder om nieuw berekende percentages te moeten hanteren. Stel je de overgang van delta naar omikron in Nederland voor. Wat daar uit valt op te maken is ongetwijfeld velerlei, maar ik beperk me even tot het facet leeftijdgroep met genormaliseerd gewicht ten opzichte van de gehele populatie. Wat we weten is dat de booster prikken die nu worden ingezet waren daarvoor ontwikkeld. Zou het percentage voor een astra-zeneca of Pfizer a-select ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha