Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-02-2022, 16:41 door Erik van Straten

Door Anoniem: Door Anoniem:En die broodnodige uitbreiding van de IC capaciteit? Waar zit die in dit plaatje? Iets met haalbaarheid. Of iets met de bereidheid om de koopkracht van functies waarvan de titel niet eindigt op "manager", ingaande een paar jaar geleden, structureel te verhogen (in plaats van, vaak ondanks toenemende werkdruk, voortdurend te verlagen). Het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen, mij dunkt bij functies waarvan de titel wel eindigt op (of in gedachten zou kunnen eindigen op) "manager". Ik zie steeds meer nieuwe dikke auto's rijden (niet met verplegers v/m, loodgieters en ouderen). Met de toenemende inkomensverschillen stevenen we langzaam op een afgrond af. De democratie komt in gevaar als het goed gaat met een korte-termijn-denkende meerderheid die stemt met hun ruim gevulde portemonnee, uitstekende gezondheid en een verwacht prima pensioen - en de verkozenen de noodzaak, om minderheden te beschermen, uit het oog verliezen. Waarbij die meerderheid het gek vindt dat er steeds ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha