Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-02-2022, 22:20 door [Account Verwijderd]

Door Anoniem: Door Anoniem: Dieren hebben ook immuunsystemen, virussen komen ook bij dieren voor, en virussen springen over tusen diersoorten, en van dieren naar mensen en andersom. We hebben te maken met een virus dat dat doet. Aangezien mensen (niet volgens elk geloof, maar biologisch gezien wel degelijk) ook dieren zijn is kennis die op het gebied van immunologie en virologie is opgedaan binnen de diergeneeskunde wel degelijk van belang. Ook daar wordt serieuze wetenschap bedreven, weet je? Koopmans en Osterhaus overtreden gewoon de wet: art 1: Uitoefening van de geneeskunde, waaronder wordt verstaan het verlenen van genees- heel-, verlos- of tandheelkundige raad of bijstand als beroep, is alleen geoorloofd aan degenen die de bevoegdheid daartoe volgens artikel 2 bezitten. art 2: Onder het verlenen van raad of bijstand in het vorige lid bedoeld, wordt begrepen het als beroep onderzoeken van een orgaan of een deel van het menselijk lichaam, welk orgaan of welk deel in zijn werking tekort schiet of ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha