Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-02-2022, 20:11 door Anoniem

Gezien de gespendeerde tientallen miljarden aan belastinggeld, de ontwrichting van de samenleving op allerlei vlakken, het in werking stellen en houden van noodwetgeving met verregaande machten en dat zelfs nu nog willen uitbreiden en verankeren, willen en wetens sinds minstens mei 2020 al ongrondwettelijk bezig zijn, 520000 qaly's opofferen, allemaal gebaseerd op adviezen en rekenmodellen die rammelen en ter discussie zijn gesteld door zeker niet de minsten, het doordrammen van tunnelvisie, aanwijzingen voor commerciële belangenverstrengelingen, geheimhouden van significante data, en noem maar op, lijkt mij een zeer grondig, en volledig openbaar, onderzoek naar de gang van zaken de afgelopen bijna twee jaar meer dan gerechtvaardigd. In een democratie leggen bewindslieden volledige verantwoording af, is het gehele besluitvormingsproces van voor naar achter na te pluizen, verdwijnen er geen bonnetjes, en wil men leren van gedane zaken opdat een eventuele volgende keer niet een herhaling van miskleunen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha