Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-02-2022, 12:30 door karma4

Deze privacy datalekken zijn heel vaak te linken aan privacygekte waarbij vaststelling van de juiste naam onmogelijk is gemaakt. Een zelfversterkend iets voor de big brother in wording.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha