Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-02-2022, 08:38 door Anoniem

Door Anoniem: Ofwel de Raad van State is belobbyd om niet al te fundamenteel te kijken ofwel de Raad van State ziet zichzelf niet meer als belangrijke relevante instantie bij wet vormende trajecten. Al die tijd dat vanuit ambtelijke organisaties met rook-vuur heimelijke dossiers aanlegden dat leidde tot niet een paar foutjes maar VOORBARIGE discriminatie kan en mag niet als voetnoot de geschiedenis ingaan. Het leidde immers tot niet onbelangrijke gevolgen voor de regering en ministerie. Dan is de orde van de dag nog niet vergeten, maar kennelijk hecht de Raad van State er minder belang aan. Sterker nog, dit laat zien, waarom de door de politiek zo geprezen structuur niet werkt. Vanuit de EU bestaat al sinds langere tijd de oproep om in Nederland te zorgen voor een instantie die in kan en mag grijpen en onafhankelijk is. Want: de eerste kamer is er om wetten te controleren voor invoer, maar is opgebouwd uit leden van dezelfde partijen die in de tweede kamer zitten én ook in de Raad van State heb je dit ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha