Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-02-2022, 18:28 door [Account Verwijderd]

Door Anoniem: Door Anton Bleekers: Door Anoniem: "Alsjebleift geen afrekencultuur" twittert Marion Koopmans, die zich voordeed als viroloog en in veel talkshows te zien was. https://twitter.com/blckbxnews/status/1493542228161093632 Ze ziet de bui al hangen en smeekt om genade nog voordat de tribunalen begonnen zijn. Marion Koopmans is dierenarts en heeft geen BIG registratie. Waarom zou iemand die diergeneeskunde heeft gestudeerd/afgerond ook geen viroloog kunnen zijn? Dat is bij haar het geval. Wat is daar mee mis, wat is daar fout aan? Maar ook: ze praktiseert geen diergeneeskunde dus een BIG registratie is totaal irrelevant. Ze praktiseert humane geneeskunde en dat mag een direnarts niet. Het is gewoon de wet art 1: Uitoefening van de geneeskunde, waaronder wordt verstaan het verlenen van genees- heel-, verlos- of tandheelkundige raad of bijstand als beroep, is alleen geoorloofd aan degenen die de bevoegdheid daartoe volgens artikel 2 bezitten. art 2: Onder het verlenen van raad of bijstand in het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha