Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-02-2022, 15:31 door majortom

Blijkbaar een succesvolle lobby van de leverancier die de Coronacheck infra onderhoudt. Want proportioneel is het niet (en nooit geweest); ik zou graag de onderbouwing van de proportionaliteit zien, alleen zie je dat nooit. Er wordt enkel geschermd met het feit dat deze toets heeft plaatsgevonden. Uit de brief: Doel is om het vrij verkeer van personen te faciliteren. Door dit certificaat te vereisen is er dus per definitie geen sprake meer van vrij verkeer van personen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha