Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2022, 13:22 door Reinder

Dit is toch de facto het verplichten van het hebben van een telefoon. Je hebt een telefoon nodig om online aangifte te doen, en als je dat niet wil dan kan je als particulier nog op papier aangifte doen, maar die formulieren moet je aanvragen bij... de belastingtelefoon. Die je moet opbellen. Met een telefoon. Ik snap het wel vanuit het oogpunt van efficiency en zo, maar ik vind het principieel onjuist voor iets dat verplicht is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha