Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2022, 15:13 door waterlelie

Wat klaarblijkelijk wordt vergeten is, dat deze toekomstige uitfasering van het wachtwoord + SMS inlogmogelijkheid, ook voor mensen die dus niet over een smartphone beschikken betekend dat ze ook uitgesloten worden van de andere Logius klanten, zoals het digitale contact met o.a. gemeenten en zorgverzekeraars. Immers om daar in te kunnen te loggen, gaat via DigiD. Ik neem dan ook aan, dat er op het moment dat dit ingaat belangengroepen dit bij de rechter succesvol kunnen aanvechten, tenzij de overheid voor een goedkope alternatieve oplossing zorgt. Het is eigenlijk toch te gek voor woorden, dat we een regering hebben, die over zijn politieke graf heen regeert, en onze economische maatschappelijke en persoonlijke toekomst voor 50 jaar in een regeerakkoord meent te mogen vastleggen, waar toekomstige democratisch gekozen parlementen niet aan zouden mogen morrelen. Wat mij betreft nee dus...!

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha