Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-03-2022, 15:29 door Q1

Lees voor wat meer achtergrond https://www.feistyduck.com/bulletproof-tls-newsletter/issue_86_eu_plans_to_mandate_less_secure_certificates_in_browsers. Verder https://blog.mozilla.org/netpolicy/files/2021/11/eIDAS-Position-paper-Mozilla-.pdf Het basisprobleem is dat de Europese Commissie niet alleen wat maar ook in detail hoe en welke techniek wil regelen. En dan kom je met een wet uit 2014 waarin exact beschreven staat dat er Qualified Website Authentication Certificates (QWACs) gebruikt moeten worden, en dat browsers de aangewezen Certificate Authorities verplicht op moeten nemen als vertrouwd. En tegelijkertijd zijn de eisen mbt. QWAC al zodanig verouderd, dat de browsers dat niet willen doen omdat de betreffende technologie niet als veilig wordt gezien. Dat beleidmakers wat én hoe én met welke techniek willen regelen is overigens een veel vaker voorkomend probleem. Zowel in bedrijven als in politiek. Beleid c.q. wetgeving gaat over wat (lange termijn doelstellingen): beschrijf alleen de kaders, en ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha