Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-03-2022, 10:37 door Anoniem

Door Anoniem:Door Anoniem: Door Anoniem: Juni 2023 stond al op de EU agenda van 2018 voor de gezondheidspas, dus dit verloopt allemaal volgens plan. [Nog meer doemdenken] Daar heb je vast (g)een betrouwbare bron voor! Kun je de link even hier publiceren? https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1228(01)&from=NL Sorry, maar ik kan met de beste wil nergens een aanwijzing vinden over een geplande gezondheidspas... Het document gaat over de aanbeveling tot betere samenwerking v.w.b. vaccinatie en voorlichting, onderlinge uitwisseling van informatie, gezamenlijke inkoop van vaccins en betere voorlichting op een voor leken begrijpbare manier.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha