Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-03-2022, 16:51 door Anoniem

Door Nicolaas van Nimwegen: Door Anoniem: Kindermisbruik, terrorisme, witwassen, allemaal goede argumenten om iedereen te verdenken tot het tegendeel bewezen is. En bij een verdenking hoort ook een verregaande schending van de privacy.Surveillance en verdenking zijn twee verschillende dingen. Het is maar hoe je in je vel steekt en ik heb de indruk- neen ik weet welhaast zeker, dat er een groeiende groep is die lijdt aan een vorm van 'beducht zijn voor...' veroorzaakt door social media relpraat door te denken dat als er wordt gesurveilleerd er verdachten gevonden moeten worden. In principe zijn surveillance en verdenking twee verschillende dingen, maar als een nieuw gebruik in de maatschappij geïntroduceerd is zal dit ook altijd achteraf gerechtvaardigd moeten worden om te onderbouwen dat het invoeren ervan wenselijk was. Dus door het opvoeren van een bepaald quotum veroordeelde verdachten die zonder betreffend surveillancemiddel niet gepakt zouden zijn geworden. Oftewel het nut van surveillance moet zich ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha