Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-03-2022, 15:07 door Anoniem

Door Wikipedia: In enge zin kan het begrip nationale of staatsveiligheid betrekking hebben op de veiligheid van de staatsstructuur met al haar instellingen. In ruime zin kan het betrekking hebben op de veiligheid van een staat met al haar instellingen en burgers, inclusief de openbare orde. Het is bepaald geen "betekenisloze excuuskreet", wel een erg veel omvattend begrip. We hebben politie, brandweer, ziekenzorg en leger met een reden. Zij mogen dingen die gewone burgers niet mogen, daar hebben we als samenleving allerlei waarborgen omheen gebouwd tegen misbruik. Zo mogen ze (brandende) huizen betreden zonder toestemming, mensen doodschieten, communicatie afluisteren etc. etc. Het kúnnen afluisteren van communicatie is niets bijzonders aan. Het enige is, met de huidge apps is het technisch niet meer mogelijk om én af te kunnen luisteren én dat met goede waarborgen te kunnen omkleden. Dus komt het neer op een risico afweging en ja, dat is dus een politieke keuze. Dit overzicht van argumenten zet ze ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha