Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-03-2022, 09:55 door Anoniem

Antwoord: Het juridisch juiste maar praktisch heel frustrerende antwoord is dat je zorgvuldig bijhoudt welke schade je lijdt door dit datalek, en vervolgens de verhuurder daar aansprakelijk voor stelt. Ik formuleer het met opzet zo omdat het voor mij een nogal schrijnend punt is dat er zo veel plekken zijn waar persoonsgegevens grootschalig worden opgeslagen (vaak zonder echte noodzaak) en vervolgens vanwege slechte beveiliging komen bloot te liggen. Waarna het slachtoffer weinig anders kan doen dan afwachten tot daar misbruik van wordt gemaakt. Daarom moet je als burger aan de voorkant eigenlijk al heel kritisch zijn over je persoonsgegevens. Mijn indruk is dat veel mensen vaak denken 'het zal wel' en anderzijds zal er vaak ook een machtsverhouding zijn. Als je eindelijk in de krappe woningmarkt een huis hebt gevonden en jij gaat lastige privacyvragen stellen bij de verhuurder, dan zal die zeggen: "graag of niet, voor jouw 10 andere." Omdat ik zelf in de informatiebeveiliging werkzaam ben, probeer ik - ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha