Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-03-2022, 12:42 door Anoniem

Is het systeem zo corrupt en dus zo lek als een mandje? Men zou toch verwachten dat bij het onvervreemdbaar controleren, monitoren en surveilleren van burgers a priori dit het eerst zou worden uitgetest bij veroordeelde criminelen. Als het echter zo is dat het wel gebeurt bij brave burgers, maar (cyber)criminelen buiten beeld blijven), dan betekent dit dat het bestuur zelf in alle gelederen niet vrij van corruptie en criminaliteit is. Hier zou ik graag karma4 eens over horen. Dus de eenduidige controleerbaarheid van DigiD eerst testen bij gevangenen. Maar ik zal het wel weer verkeerd begrepen hebben. luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha