Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-04-2022, 13:52 door majortom

Door Anoniem: @M.J. Het is jammer dat het hier ook als grap wordt afgedaan, precies onder de groep mensen die het belang van dit bericht in zouden moeten zien. Terwijl NU iedereen kritisch zou moeten zijn is de timing van dit nieuws erg ongelukkig. [...] E. De timing is juist heel gelukkig. Allerhande andere zaken vormen nu het gesprek van de dag, waardoor dit soort zaken niet prominent in het nieuws komen. Al wat gezien hierover in andere media? Ik niet. Niet in de kranten, niet op nu.nl, alleen hier. Daarom dacht ik in eerste instantie ook dat het een 1 april grap was, maar de datums in de ondersteunende documenten vertellen anders. Hierdoor kunnen dit soort wetsvoorstellen sluipenderwijs door de Kamer worden geloosd, zonder dat er veel ophef komt. En komt men er later achter, dan is het te laat. Uit een van de ondersteunende documenten de volgende onderbouwing van het "probleem" dat zou worden opgelost door invoering van deze centrale administratie:Bij de verificatie van de identiteit van de aanvrager ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha