Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-04-2022, 10:19 door Anoniem

In de Jeugdwet staat nu dat personen die contact zoeken met een luisterlijn anoniem zijn, terwijl daar in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen sprake van is. Van anonimiteit in de zin van de AVG is alleen sprake wanner het niet mogelijk is om betrokkenen te identificeren. Dit is toch de omgekeerde wereld? Omdat het niet te garanderen is dat het echt anoniem is wordt de *wet* aangepast? Wat een krankzinnigheid! Het klinkt alsof de huidige oplossing best goed werkt, er is een vorm van historie beschikbaar bij een beller en ja natuurlijk kun je met wat moeite achterhalen wie dat dan was maar nu wordt het hele concept van anoniem kunnen bellen overboord gegooid. Met en passant nog even de mogelijkheid om veelbellers te blokkeren. "Een klein deel van degenen die contact zoekt met deze luisterlijnen, doet dat heel vaak en maakt misbruik van de mogelijkheid die de luisterlijnen bieden. Voor de kindertelefoon betekende dit dat ze werden overspoeld door jeugdigen die veelvuldig contact ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha