Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-04-2022, 10:36 door Anoniem

Dit stukje uit de memorie van toelichting (https://www.internetconsultatie.nl/gegevensverwerkingvws/b1) is ook fijn: Beroepsbeoefenaren of hulpverleners kunnen op grond van hun (afgeleid) beroepsgeheim op grond van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) weigeren hun medewerking te verlenen aan de verstrekking van informatie aan de IGJ. Om haar toezicht te kunnen uitoefenen is het voor de IGJ echter noodzakelijk om pati├źntendossiers in te kunnen zien en is het dus van belang dat beroepsbeoefenaren of zorgverleners zich niet op hun medisch beroepsgeheim kunnen beroepen. Hm. Ik weet niet maar medisch beroepsgeheim is dus straks geen geheim meer? Ik vind dit toch wel een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha