Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-04-2022, 15:26 door Anoniem

Het is goed om eraan te herinneren dat een belangrijke aanjager voor de digitalisering is, dat regering en parlement zich hebben gecommitteerd om de (economische) marktintegratie binnen de EU te bevorderen, dat betekent: het vrij verkeer van data binnen de gemeenschappelijke markt. De EU is vooral een economische onderneming (zo is ze ooit begonnen als de EEG, daarvoor de Benelux), de sociale effecten hiervan zijn hieraan ondergeschikt en worden alleen (marginaal) bijgestuurd als het echt onhoudbaar wordt voor grote groepen in de samenleving. En dan nog alleen voorzover dit bijsturen het bereiken van de economische hoofddoelen niet verzwakt. De zich verdiepende sociale problematiek die zich manifesteert in steeds meer tegenstellingen in de samenleving wordt niet aangegaan en zo min mogelijk in verband gebracht met het (faciliteren van het) achterliggende economische systeem. De hoofdzaak is om de kapitalistische elites te dienen, hun rijkdom te consolideren, nieuwe markten te ontsluiten en steeds dieper ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha