Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-04-2022, 13:51 door Anoniem

In die situatie van corporatisme (waarin onze rechtsstaat stilzwijgend is overgegaan) is het geen wonder dat ook wetgeving zoals de AVG en diverse internationale verdragen (EVRM, IVBPR) door Nederlandse rechters vaak niet wordt gerespecteerd, maar op onderdelen genegeerd of via gezochte formuleringen "anders" geïnterpreteerd. Als gevolg daarvan krijgen burgers niet de kans om digitalisering te stoppen wanneer die leidt tot een schending van grondrechten. Want rechters zullen in die zaken de politieke agenda van de overheid volgen, niet de (oorspronkelijke, of althans als zodanig aangekondigde) bedoeling van relevante wetten en verdragen. Verschil tussen onze NLrechters en die Navalny tot 10 jaar werkkamp veroordeelden is minder groot dan het lijkt. Politieke agenda.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha