Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-04-2022, 14:56 door Anoniem

Door Anoniem: En aan wie betaald de belasting dienst dan die boete? De boetes die door de Belastingdienst moeten worden betaald aan de toezichthouder komen weer terecht in de schatkist. De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete. https://nos.nl/artikel/2424861-recordboete-voor-belastingdienst-vanwege-zwarte-lijst

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha