Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-04-2022, 10:13 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

In aanvulling op mijn bericht hierboven op 12 april 2022 om 16:40 uur, hier nog een ander citaat uit de discussie onder het artikel ABN Amro laat klanten vanaf 17.500 euro betalen voor opnemen contant geld (bron: https://www.security.nl/posting/749679/). In het hieronder geciteerde stukje bekritiseer ik hoe men de ideologie van het neoliberalisme (quasi-liberale boekhoudersmentaliteit) probeert te gebruiken als rechtvaardiging voor het uitschakelen van reële alternatieven voor afgedwongen digitalisering. Dit gebeurt door zonder deugdelijke onderbouwing (zie mijn eerder geciteerde bijdrage) te stellen dat analoge betalingsvormen "meer zouden kosten" dan digitale betalingsvormen, met als implicatie dat het op een "vrije markt" het goed recht is van "commerciële" banken om analoge betalingsvormen zoals contant geld onaantrekkelijk te maken. Zogenaamd is dat dan geen dwingende maatregel, maar gewoon iets wat "vanzelf" gebeurt in het handelsverkeer. Het idee van het mechanisme van de "onzichtbare hand", waar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha