Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-04-2022, 16:07 door Anoniem

Is het gevolg van de bewuste keuze niet te vaccineren, en de gevolgen daarvan afgelopen jaar met de QR code vervelend ? Jazeker. Is het discriminatie ? Nee. Er bestaat ook nog zoiets, als een eigen keuze en een eigen verantwoordelijkheid. Wat deze, al dan niet dicriminerende, behandeling voor ongevaccineerden extra wrang maakt is, dat het reële verband tussen het delict (= het verhogen van het aantal IC-opnames, door niet te vaccineren) en de maatregel (= geen vrije toegang tot het gehele maatschappelijke leven) ontbreekt. Het verband tussen de QR-code/CTB en (minder) IC-opnames kan niet bepaald worden omdat het effect van het CTB niet afzonderlijk is vastgesteld/ becijferd. Alleen het hele pakket van maatregelen in zijn totaliteit (CTB, mondkapjes, 1,5 meter afstand houden, persoonlijke hygiëne, etc.) wordt geacht werkzaam te zijn tegen de verspreiding van het virus i.c. het verminderen van IC-opnames. Of, zoals minister Kuipers stelt in zijn "Beantwoording vragen commissie over de effectiviteit van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha