Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-04-2022, 17:19 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door Anoniem: Wat deze, al dan niet dicriminerende, behandeling voor ongevaccineerden extra wrang maakt is, dat het reële verband tussen het delict (= het verhogen van het aantal IC-opnames, door niet te vaccineren) en de maatregel (= geen vrije toegang tot het gehele maatschappelijke leven) ontbreekt. Het verband tussen de QR-code/CTB en (minder) IC-opnames kan niet bepaald worden omdat het effect van het CTB niet afzonderlijk is vastgesteld/ becijferd. (...) Het effect van het onderdeel CTB kan dus net zo goed negatief zijn, who knows? Hieruit kan afgeleid worden dat het CTB wel degelijk discriminerend is. Immers, er is geen rechtvaardiging voor een nadelige behandeling van ongevaccineerden als noch de noodzaak daarvan, noch het effect (de doelmatigheid) daarvan is aangetoond. Een nadelige behandeling die niet gerechtvaardigd is, is discriminatoir. Ik zie wel een verband tussen vaccineren en aantal IC-opnames (aangenomen dat de regering ons correcte cijfers heeft gepresenteerd) en ik zou daarom een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha